Hlavna stranka realitnej kancelarie >> Nehnutelnosti na predaj v Chorvátsku

Od 1. februára 2009 majú občania štátov EÚ rovnaké práva pri kúpe nehnuteľnosti v Chorvátsku ako samotní Chorváti, s výnimkou určitých poľnohospodárskych objektov a chránených oblastí.

Celkom prirodzene táto skutočnosť otvorila možnosti pre mnohých obyvateľov EÚ- nakoľko ich banky budú schopné poskytnúť úver na nehnuteľnosti v Chorvátsku ( ktorých dokumentácia je v poriadku a majú platné stavebné povolenie ako aj kolaudačné rozhodnutie).
Nakupujú hlavne firmy
Hoci zákon hovorí o možnosti kúpy fyzickou osobou, v praxi Slováci aj naďalej nakupujú cez firmy. Vyplýva to jednak zo zvyklostí pred vstupom SR do EÚ, keď fyzická osoba mohla nakupovať len na základe výnimky, jednak z praktického hľadiska. Ak zahraničná osoba založí v Chorvátsku obchodnú spoločnosť, posudzuje sa ako domáca právnická osoba, ktorá môže vlastniť nehnuteľnosť. Nie je pritom rozhodujúce, či ju využíva na výkon činnosti alebo na iný účel. Založenie firmy trvá zhruba dva mesiace a stojí cca 2.000 eur. Mať v Chorvátsku firmu je pritom pre vlastníka tamojšej nehnuteľnosti logické. Mnohí Slováci sa rozhodnú popri príjemnom trávení voľného času pri Jadrane svoju novonadobudnutú nehnuteľnosť ďalej zhodnotiť a zvyšovať výnosy z nej.


Proces realizácie
Hneď po podpise zmluvy o kúpe nehnuteľností sa na danú nehnuteľnosť dáva „plomba“, aby sa s nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať. Konkrétne to znamená, že vo vlastníckej knihe bude ešte stále uvedený pôvodný majiteľ, ale s pripomienkou, že nehnuteľnosť už predal. Proces zápisu nového majiteľa nehnuteľnosti trvá štandardne niekoľko mesiacov. Po ukončení tohto procesu sa ako nový majiteľ nehnuteľnosti zapisuje kupujúci.

Povinnosti po kúpe nehnuteľnosti.
V prípade Vášho záujmu a potreby absolvujeme s Vami spoločnú cestu do danej destinácie, kde vám budeme robiť osobného poradcu, tlmočníka a sprievodcu. Na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám pomôžeme založiť obchodnú spoločnosť, zaistiť prevod vlastníckych práv na vaše meno, či už ako fyzickej alebo právnickej osoby (podľa toho akým spôsobom sa rozhodnete kúpiť danú nehnuteľnosť). 

Developed, programmed by Sebastian Samus - sebacorp.com
Copyright © 2012 by INFOREAL s.r.o. All rights reserved.
Reklamačný formulár